O mnie

Z wykształcenia jestem lekarzem medycyny, specjalistą psychiatrą. Ukończyłem Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Białymstoku.

Doświadczenie kliniczne (ogólnie 19 lat pracy) zdobywałem jako lekarz w oddziale ogólnopsychiatrycznym, zespole opieki środowiskowej, poradni zdrowia psychicznego, i oddziale psychosomatycznym i geriatrycznym, gdzie aktualnie pracuję.

Prywatną praktykę lekarską prowadzę od ok. 5 lat.

Obok wykształcenia medycznego i specjalizacji z psychiatrii jestem również certfikowanym psychoterapeutą terapii poznawczo behawioralnej (certyfikat nr 362).

Posiadam uprawnienia do wypisywania recept na leki, wystawiania zwolnień lekarskich (ZUS ZLA), wystawiania zaświadczeń lekarskich.

Mam doświadczenie w diagnostyce i leczeniu osób dorosłych z zaburzeniami nerwicowymi, depresyjnymi, chorobą afektywną 2-biegunową, zaburzeniami osobowości, zaburzeniami psychotycznymi w tym schizofrenią, zaburzeniami psychicznymi wieku podeszłego (m.in. otępienia), zaburzeniami odżywiania.

W swej praktyce łączę leczenie farmakologiczne z oddziaływaniami psychoterapeutycznymi.

W swojej działalności opieram się na osiągnięciach medycznych udowodnionych naukowo (evidance based medicine-EBM).

Stale podnoszę swoje kwalifikację i uaktualniam posiadaną wiedzę przez udział w superwizjach, szkoleniach, konferencjach naukowych.

Zapewniam bezpieczeństwo, dyskrecję zrozumienie i wsparcie.