O mnie

Z wykształcenia jestem lekarzem medycyny, specjalistą psychiatrą. Ukończyłem Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Białymstoku.

Doświadczenie kliniczne (ogólnie 19 lat pracy) zdobywałem jako lekarz w oddziale ogólnopsychiatrycznym, zespole opieki środowiskowej, poradni zdrowia psychicznego, i oddziale psychosomatycznym i geriatrycznym, gdzie aktualnie pracuję.

Prywatną praktykę lekarską prowadzę od ok. 7.

Obok wykształcenia medycznego i specjalizacji z psychiatrii jestem również certyfikowanym psychoterapeutą terapii poznawczo behawioralnej (certyfikat nr 362) oraz terapeutą terapii schematu.

Posiadam uprawnienia do wypisywania recept na leki, wystawiania zwolnień lekarskich (ZUS ZLA), wystawiania zaświadczeń lekarskich.

Mam doświadczenie w diagnostyce i leczeniu osób dorosłych z zaburzeniami nerwicowymi, depresyjnymi, chorobą afektywną 2-biegunową, zaburzeniami osobowości, zaburzeniami psychotycznymi w tym schizofrenią, zaburzeniami psychicznymi wieku podeszłego (m.in. otępienia), zaburzeniami odżywiania.

W swej praktyce łączę leczenie farmakologiczne z oddziaływaniami psychoterapeutycznymi.

W swojej działalności opieram się na osiągnięciach medycznych udowodnionych naukowo (evidance based medicine-EBM).

Stale podnoszę swoje kwalifikację i uaktualniam posiadaną wiedzę przez udział w superwizjach, szkoleniach, konferencjach naukowych.

Zapewniam bezpieczeństwo, dyskrecję zrozumienie i wsparcie.